Komputer, laptop lub tablet nie wykrywa mojej sieci bezprzewodowej – co zrobić?

Dodano: 21/01/2016 16:08

Jeżeli pomimo bliskiej odległości do routera urządzenie nie wykrywa naszej sieci bezprzewodowej, należy spróbować podłączyć się kablem do routera. Jeżeli pomyślnie zostanie nawiązana łączność z Internetem oznacza to, że prawdopodobnie router zresetował się do ustawień fabrycznych.  W przypadku urządzeń firmy TP-LINK domyślna nazwa sieci ma postać” TP-LINK_XXXXXX”, gdzie pod znakami X kryje się 6 ostatnich znaków adresu MAC. Hasło dostępowe jest podane na naklejce od spodu routera (PIN).