Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, ul. 29 Grudnia 5c, 63-460 Nowe Skalmierzyce w celu kontaktu przedstawiciela firmy i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administratorem danych osobowych jest Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, ul. 29 Grudnia 5c, 63-460 Nowe Skalmierzyce, tel. (62) 580 40 00, e-mail: biuro@kal.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kal.pl

Administrator informuje, że:

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
  3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane;
  5. ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.